Du är här:

Kurslitteratur

Du som läser kurser i Göteborg på gymnasie- eller grundläggande nivå, samt kurspaket Vård och OmsorgLärling Hotell/Handel eller kurspaket Barn och fritid, kan ladda ner kurslitteratur nedan:

Kurslitteratur grundläggande nivå
Kurslitteratur gymnasienivå
Kurslitteratur Barn och fritid
Kurslitteratur Lärling Hotell
Kurslitteratur Lärling Handel
Kurslitteratur Vård och omsorg

I vår ”Köp och sälj kurslitteratur” kan du se om just de böcker du söker finns att köpa här.