Du är här:

Välkommen till specialpedagogerna!

Behöver du extra hjälp för att nå dina mål med studierna? Vi kan tillsammans med dig hitta individuella lösningar så att du kan klara dina studier.

Kontakt
För att få träffa oss för ett samtal ska du kontakta din lärare. Har du flera så välj den som tycker är lättast att prata med. Ni kommer då att ha ett samtal om dina studier och göra en gemensam ansökan till någon av oss.

Om du inte vill gå via din lärare kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Odinsskolan Sfi
Åsa Rhea Eriksson
Specialpedagog (Odinsskolan)
Telefon: 0763-21 88 77
E-post: asa.rheaeriksson@abf.se

Odinsskolan och Stampen Gruv/gy/yrk
Birgitta Meyer
Specialpedagog Gruv/gy (Odinsskolan)
Telefon: 0760-30 63 64
E-post: birgitta.meyer@abf.se

Ulla Wickenberg
Specialpedagog Yrk (Stampen)
Telefon: 031-333 42 41
E-post: ulla.wickenberg@abf.se

Angered
Annelie Jansson
Speciallärare Sfi och Sas grund
E-post: annelie.jansson@abf.se