Fristående kurser på grundläggande nivå

På ABF Vux  i Jönköping har du nu möjlighet att läsa fristående kurser inom grundläggande vuxenutbildning. Se vårt utbud nedan.

Fakta

Studieperiod: Våren 2018
Heltidskrav: 20 poäng/vecka
Förkunskaper: För kurser på grundnivå Sfi D eller motsvarande
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av grundläggande vuxenutbildningar

ENGELSKA GRUND

KURSLÄNGD: INDIVIDUELL
LOKAL: BANGÅRDSGATAN

I kursen får du lära dig att använda engelska i vardagliga situationer. Du tränar på att prata och skriva enklare texter. Vi koncentrerar oss på att bygga upp ett centralt ordförråd och tränar mycket hör- och läsförståelse. Du får också kunskaper om vardagsliv och samhällsförhållanden i några engelskspråkiga länder.

Du ansöker genom att göra ett personligt besök på Vägledningscentrum

MATEMATIK GRUND

KURSLÄNGD: INDIVIDUELL
LOKAL: BANGÅRDSGATAN

I kursen löser du matematiska problem som du möter till vardags. Kursen börjar med de fyra räknesätten och går sedan vidare med geometri och enklare ekvationer. Räkning med procent, bråk, negativa tal och promille ingår liksom statistik. Kursen motsvarar högstadiets matematik.

Du ansöker genom att göra ett personligt besök på Vägledningscentrum

SAMHÄLLSKUNSKAP GRUND

KURSLÄNGD: INDIVIDUELL
LOKAL: BANGÅRDSGATAN

I kursen arbetar du med att vidareutveckla dina möjligheter att delta i samhället. Kursen ska också hjälpa dig att förstå grundläggande demokratiska värden. Vi behandlar nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor och du får lära dig att söka och värdera informationen.

Du ansöker genom att göra ett personligt besök på Vägledningscentrum

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

KURSLÄNGD: INDIVIDUELL
DAG OCH KVÄLL
LOKAL: GNEJSVÄGEN

Kursen ger dig goda möjligheter att förbättra ditt tal och din skriv- och läsförmågan. I kursen arbetar du på olika sätt med att utöka ditt ordförråd, förbättra din språkliga uttrycksförmåga samt din läs- och hörförståelse.

Du ansöker genom att göra ett personligt besök på Vägledningscentrum