Du är här:

Vi kan utbildning

ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare och studerande. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL. ABF Vux ägs av studieförbundsavdelningen ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Jönköping, Småland och Skåne.

I samverkan med flera parter

Vi har särskilt lång erfarenhet av yrkesutbildningar, speciellt inom handel, företagande, service, hotell och turism, där fokus ligger på att den studerande skall få en anställning efter sin utbildning. Dessa utbildningar utformar vi tillsammans med branschen så att de återspeglar de krav på kompetens som ställs.

Kunskap genom nytänkande

Vår personal består av engagerade lärare, jobbcoacher, praktikcoacher, studievägledare, kuratorer, administrativ personal och skolledning. Vi kommer från olika generationer och kulturer – något som ger en spännande blandning av erfarenhet och nytänkande. Det är genom att vara lyhörda, flexibla och sätta dig som deltagare i fokus som vi hjälper dig att nå dina mål.

Välkommen till oss och ta del av vår gemenskap!