Du är här:

Säkra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft

Är du en arbetsgivare som inget hellre vill än att anställa, bara du hittar personer med rätt yrkeskompetens?

Vi på ABF Vux startar regelbundet speciella utbildningsprogram i samverkan med näringslivet som skräddarsys efter företagens behov. Utbildningarna sker på plats hos företagen eller hos någon av våra samarbetspartners.

Är du också i starkt behov av personer med rätt yrkeskompetens? Kontakta ABF Vux VD Marie Rydne för att få veta mer.

Kompetensutveckla ditt företag

ABF Vux är ett av Göteborgs största utbildningsföretag. Sedan 2000 har vi framgångsrikt utbildat vuxna i svenska språket, gymnasiala enskilda kurser och olika typer av yrkespaket.

Har du personal som behöver kompetensutvecklas är du välkommen att kontakta oss. Vi besitter en bred kompetens och anpassar våra utbildningar till ditt företags behov. Kursupplägget blir skräddarsytt och målet är att utbildningen skall bidra till ditt företags framgång.

Exempel, Volvo Car Corporation

Under 2009 genomförde ABF Vux ett omfattande utbildningsuppdrag på Volvo Car Corporation. I samband med företagets stora uppsägningar i december 2008 undantogs 150 anställda från uppsägning på grund av en tidigare överenskommelse mellan arbetsgivaren och IF Metall. Tanken var att dessa medarbetare skulle genomgå ett ”kompetenslyft” under ett år för att sedan antingen gå tillbaka till produktionen eller lämna företaget. Insatsen finansierades i första hand av  Vuxenutbildningsförvaltningen men också av Västkraft. Utbildningsinsatsen genomfördes i samarbete med Göteborgs Tekniska College.

Exempel, SKF

ABF Vux har sedan flera år bedrivit en mycket uppskattad Sfi-undervisning för anställda på SKF, kallad ”Svenska på golvet” på företaget. Anställda med behov av att förbättra i första hand sin muntliga svenska, har kunnat gå ifrån sina arbetspass under en timme för att få svenskundervisning i en av fabrikslokalerna. Språkträningen har talspråket i fokus och undervisningen har kunnat integreras med yrkessvenska.

Under 2010 har ABF Vux bedrivit Sfi-undervisning inom KUR-projektet (Kompetensutveckling rullar – ett samverkansprojekt mellan företag, fack och vuxenutbildning) i syfte att stärka språket hos de deltagare som medverkat. Undervisningen har bedrivits på heltid för en grupp i Verkstadslokalens lokaler.