Du är här:

Min tid på ABF Vux

Med ett leende löser man det mesta

Ubonwan Anicic:s stora önskan var att få ett jobb. Att klara sin egen försörjning, känna sig stark och vara självständig. Via utbildningen Lärling Handel, jobbar hon idag på matbutiken Lidl och stortrivs.
För Ubonwan startade resan 2011 när hon började sin utbildning i svenska som andraspråk på ABF Vux. Efter föräldraledighet, fortsatte hon sin utbildning i ämnen som svenska, engelska och matematik. En väninna som jobbade i butik, tipsade henne om utbildningen Lärling Handel.
–    Jag är rätt blyg som person, så jag tänkte att jag kunde jobba i en butik och bara plocka varor, utan att behöva ha så mycket kontakt med kunder, säger Ubonwan.
Ubonwans handledare, Erika Sjögren som är butikschef på Lidl, inflikar direkt:
–    Men jag uppfattade dig inte som blyg. Tvärtom, du var öppen och väldigt tydlig redan från början med att du ville ha ett jobb.
Med jobbet i fokus, kämpade Ubonwan både i skolan och på lärlingsplatsen. Hon kände att hennes kunskaper i svenska oftast inte räckte till när hon läste kurslitteratur, men på lärlingsplatsen, genom att utföra olika moment, fick hon större förståelse för den teori hon läste i skolan.
–    Handledaren anpassade arbetet efter mina behov och uppmuntrade mig att våga testa nya saker, som exempelvis att sitta i kassan och lära mig kassasystemet, säger Ubonwan.
Erika berättar att den som handleder en lärling har ett stort ansvar och måste vara tillgänglig.
–    Som handledare har du ett stort ansvar. Du måste ha tid att lära upp och vara tillgänglig för lärlingen för att svara på alla frågor om jobbet som kan dyka upp. Man ska även vara ärlig i sin roll som handledare. Finns det inte möjlighet eller tid att ta emot en lärling eller att få fortsätta som anställd, ska man tack nej. Detta eftersom personen som studerar som lärling lägger mycket tid och engagemang på arbetsplatsen och skapar personliga band med kollegor.
Lärlingsutbildning bygger på att du som elev spenderar 70% av din skoltid på lärlingsplatsen och den kompletterande teorin som du behöver, läser du i skolan.
Ubonwan är idag kvar på sin lärlingsplats, men numera som anställd. Och hon stortrivs, med jobbet, kollegerna och sin chef Erika.
–    Med ett leende löser man det mesta, säger Ubonwan.


Susan valde att gå sin egen väg

Susan Moein växte så gott som upp i köket. Pappan ägde en restaurang men Susan ville lära sig branschen på sitt eget vis och valde att gå sin egen väg. Hon började istället läsa lärling inom Hotell på ABF Vux.
– Det bästa sättet att lära sig är att vara på en arbetsplats, säger Susan. Man får vara delaktig, känna hur det är att jobba och växa i takt med nya arbetsuppgifter.
Lärlingsutbildningar bygger på att du som lärling är ute 70 procent av studietiden på en praktikplats där du lär dig massor genom att vara aktiv.  De övriga 30 procenten, kompletterar du det du lär dig praktiskt med mer teoretiska kunskaper i skolan.
Susan praktiserade på BnB och festvåningen Parc La Reine i Göteborg. Både lärarna på skolan och handledaren på praktikplatsen hade kontinuerlig kontakt med henne under praktiken och följde den individuella utvecklingen från olika håll.
– Mina lärare på skolan och min handledare har stöttat mig på olika sätt, säger Susan. Jag kände mig hela tiden trygg vilket gjorde att jag har kunde slutföra min utbildning. Arbetsuppgifterna under praktiken har varit mycket varierande, allt ifrån gästbokning, frukost, planering av event som företagsmiddagar och bröllop.
Susan är fortfarande kvar på sin praktikplats, fast numera som anställd.
– Anställning är det bästa betyget, säger Janna Krstic lärare på Hotell lärling och Susan instämmer.