Du är här:

Samarbetspartners

ABF Vux samarbetspartners inom industri och transport:

Göteborgs tekniska college (GTC)

GTC är ett utbildningsföretag som ägs till hälften av Volvo Cars/AB Volvo och till hälften av Göteborgs stad. GTC bedriver industritekniska utbildningar inom KY (kvalificerad yrkesutbildning) och KfY (kompetensutveckling för yrkesverksamma). Utbildningslokalerna ligger i huvudsak på Volvo Torslanda.
ABF Vux har under ett antal år samarbetat med GTC inom utbildningar i vilka språk och teknik integrerats, exempelvis i det framgångsrika Bilbyggarprogrammet och inte minst i det omfattande Kompetenslyftet 2009 VCC. I projektet utbildades ett stort antal varslade Volvoanställda, genom ABF Vux och GTC på uppdrag av Vuxenutbildningen, i kärnämnen och olika tekniska yrkesområden. Från januari 2011 samverkar vi inom yrkespaketet Sfi Industri.
www.goteborgstekniskacollege.se

Berrys Truck och Terminalutbildningar AB

ABF Vux samarbetar med Berrys Truck och terminalutbildningar AB, ett företag som erbjuder utbildningar så som Truckutbildning, Mobil Arbetsplattform, Kranutbildningar, Lastsäkring och Godshantering. Företagets utbildare har genom åren utbildat ca 33 000 truckförare för bl. a Volvo Cars, AB Volvo, Arbetsförmedlingen, Adecco, Manpower, Proffice, Startkraft, Göteborgs kommun, Skanska, ABF Vux m fl.

ABF Vux anlitar Berrys Truck och Terminalutbildningar för treveckorsutbildningar i Truck A, Truck B och Arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningarna genomförs i lokaler belägna i Biskopsgårdens industriområde i Göteborg.
www.berrystruck.se

ABF Vux + GAIS – ett integrationsprojekt på läktaren

För GAIS och ABF Vux är alla lika och alla välkomna. Vi gör ingen skillnad på varandra. Tillsammans går vi nu ihop för att skapa nya arenor där människor kan träffas på ett naturligt sätt.

Våra målsättningar för projektet är att:

  • Fotbollsintresserade elever med sina familjer ska få möjlighet att uppleva stämningen på GAIS matcher.
  • Organisera funktionärsutbildning till ABF Vux-elever som läser svenska för invandrare. Detta kan i sin tur leda till engagemang som match- och arenavärdar.
  • Mångfald i Göteborg ska återspeglas på arenan för att alla ska känna sig välkomna.
  • Tillsammans ska vi jobba för att skapa nya Integrationsplatser via GAIS stora nätverk av samarbetspartners. Fler kontakter ger nya jobbmöjligheter för ABF Vux-elever.

Fotboll förenar!