Du är här:

Kollegorna på ABF Vux

Zaklina trivs att kombinera språk-och yrkesutbildningar

Först sfi, sedan yrkeshögskola och nu gymnasiala yrkesutbildningar. Zaklina Ljubicic har haft många olika uppdrag på ABF Vux.
– Det är nog därför jag har stannat så länge på samma arbetsplats, säger hon. Jag vill alltid lära mig nya saker.

Vägen till ABF Vux och läraryrket var långt ifrån spikrak. När Zaklina kom till Sverige i början av 1990-talet var första steget att lära sig svenska.
– Jag har vuxit upp i Bosnien, nära den kroatiska gränsen. Efter att jag kom till Sverige läste jag sfi och komvux. Sedan fick jag jobb som montör på en fabrik.

På fabriken fick Zaklina möjlighet att utveckla sin svenska.
– Jag kom till en arbetsplats med monotona arbetsuppgifter, men med god stämning och trevliga kolleger. Vi var fyra stycken som arbetade nära varandra. Det blev mycket skratt och prat. Och när kollegerna inte orkade lyssna på mig slog jag på radioapparaten istället. Först blev det mest musik, men efter att jag upptäckte P1 kunde jag inte sluta lyssna.

Även om Zaklina trivdes på fabriken ville hon vidare. Efter fyra år hade hon fått nog.
– Mina vänner tyckte att jag var galen som sade upp mig från ett fast jobb. Men jag ville inte fastna på fabriken för resten av livet. Däremot var jag inte alls säker på vad som var nästa steg. Egentligen kan jag tacka min gamla matematiklärare på Komvux för att jag blev just lärare. Han var duktig på matematik, men inte så duktig på att förklara. När jag märkte att mina kurskamrater hade svårt att hänga med började jag förklara matematiken för dem – och de förstod mig bättre än läraren!

Nu arbetar Zaklina med kombinerade språk- och yrkesutbildningar. Eleverna lär sig svenska samtidigt som de studerar yrkesämnen och lär sig ett yrke.
– Jag trivs med den kombinationen, faktiskt mer än med renodlade sfi-kurser, säger hon. På många sätt är det lättare att planera undervisningen, eftersom språkinlärningen kan kopplas till ett ämne. Texter och samtal måste ju ändå handla om något och då blir yrkesämnen en ram att utgå från.

Dessutom är det lättare att koppla innehållet till elevernas verklighet.
– De senaste åren har jag arbetat med kurser inom barnomsorg och handel, och där är det inga problem för eleverna att relatera till innehållet. Alla har ju en familj, och alla har varit kunder i en butik. Det finns så många vardagssituationer att utgå från. Det är kanske den största fördelen med vuxna elever – att de kan bidra till undervisningen och ta med sig sina erfarenheter in i klassrummet. Då blir det utvecklande även för mig. Jag lär mig nya saker hela tiden – och om jag ska vara ärlig är det precis därför jag valde att bli lärare.