Du är här:

Ansökan och behörighet

Ansökningsprocess och grundläggande behörighet

Nedan beskriver vi de grundläggande behörighetskraven samt hur ansökningsprocessen ser ut hos oss.

Före ansökan

1. Börja med att kontrollera att du har de förkunskapskrav som krävs för att söka utbildningen.
2. Fotografera eller skanna in dina betyg och intyg så att de finns i digitalt format.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

För att tillgodogöra sig utbildningen, anser vi att du ska ha kunskap i svenska som motsvarar Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. För sökande som inte har ett godkänt gymnasiebetyg i svenska, kommer en bedömning att göras i form av ett test.

Dessutom ska du ha kunskaper i ditt modersmål eller något språk som inte ingår i en svensk gymnasieexamen. Dina kunskaper ska då motsvara minst B2 enligt den europeiska referensramen för språkundervisning.

Hör av dig till oss om du är osäker på om du är behörig. Vi hjälper dig!

Ansökan och anmälan

Ansökan till yh-utbildningen görs via webben. Följ instruktioner och var noggrann när du skriver in din e-postadress. Glöm inte att komplettera din ansökan genom att ladda upp:

  1. Slutbetyg från gymnasieprogram som styrker din behörighet. OBS! Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.
  2. Kopia på ev. andra betyg och arbetsintyg som är relevanta för utbildningen. Inga personbevis/pass eller liknande som inte är relevant för utbildningen.
  3. Övriga handlingar (t.ex. intyg och betyg) som t.ex. styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Dina ansökningshandlingar
Vi tar inte emot ansökningshandlingar eller din ansökan via e-post. Ansökan görs endast via webben, följ instruktioner när du klickar på länken nedan. Sista ansökningsdag för både bunden och distans är 18 oktober.

Bifoga alla ansökningshandlingar som är relevanta för utbildningen. De bifogade dokumenten ska vara tydliga för att granskas. Tar du kort på ditt examensbevis/betyg är det viktigt att du dubbelkollar att det går att tyda och granska. Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis. Om du har utomnordiskt gymnasiebetyg, önskar vi att din behörighet ska vara bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Följ länkarna nedan för att ansöka till:

Studiehandledare på modersmål, bunden Göteborg (1 år) >
Studiehandledare på modersmål, distans (2 år) >

Vi bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in till oss tittar vi på de betyg och intyg som du har skickat. Om vi bedömer att du är behörig till utbildningen går du vidare till nästa steg som är vår urvalsprocess.

Urvalsprocessen

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via e-post och blir kallade till ett muntligt och skriftligt prov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov, betyg och yrkeserfarenhet.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan.

Har du frågor?

1. Vi har samlat de vanligaste frågor vi får under ansökningsperioden. Se Vanliga frågor & svar
2. Mejla till yh.gbg@abf.se
3. Ring till utbildningsledare Joanna Castro, 076-949 40 72 måndagar-fredagar kl 13-17. Övriga tider, mejla.