Du är här:

Studiehandledare på modersmål

Vill du stötta elever som kommer nya till Sverige? Kan du arabiska, dari, somaliska, tigrinja eller något annat språk? Då är detta utbildningen för dig!

Studiehandledare på modersmål är en ettårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta i skolan. Genom utbildningen får du kunskaper om pedagogik, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Efter utbildningen kan du handleda nyanlända elever inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får också en viktig roll som länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

Studiehandledare är en ny yrkesroll i den svenska skolan. Behovet har ökat i takt med att fler nyanlända barn och vuxna kommer till Sverige och möter svensk skola. Studiehandledning på modersmål har visat sig vara en av de mest framgångsrika insatserna för ett lyckat mottagande – och det finns nu statliga krav på skolor att erbjuda studiehandledning för de elever som behöver.

Studiehandledare på modersmål ger examensbevis och berättigar till studiestöd från CSN. Du undervisas av engagerade pedagoger med stor erfarenhet av skola, pedagogik och språkutveckling. Genom Lärande i arbete (LIA) får du möjlighet att praktisera din nya yrkesroll i skolan och knyta kontakter med arbetsgivare.

Fakta – Studiehandledare på modersmål

Kursstart: Inga nya kursstarter ht17 och vt18
Omfattning och studietakt: 200 YH-poäng, helfart (1 år)
Kurser som ingår:
Studiehandledning i skolorganisationen (40 poäng)
LIA i lärarlag (10 poäng)
Språk, samhälle och arbetsliv (40 poäng)
Handledning i olika arbetsformer och skolformer (40 poäng)
Färdigheter i samspelet med eleven (40 poäng)
LIA i studiehandledningsrollen (30 poäng)
Förkunskaper: Se Ansökan och behörighet
Examen efter avslutad utbildning: Studiehandledare
Studieort: ABF Vux, Göteborg
Förkunskaper: Se Ansökan och behörighet
Har du frågor?
1. Vi har samlat de vanligaste frågor vi får under ansökningsperioden. Se Vanliga frågor & svar
2. Mejla till yh.gbg@abf.se
3. Ring till vår växel 031-333 20 60

Kursbeskrivning i pdf >