Du är här:

Barn och fritid med språkstöd

Är du intresserad av att arbeta som barnskötare? Utbildningen passar dig som vill studera på heltid och läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser gymnasiekurser inom barn och fritid. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Barn och fritid med språkstöd är ett yrkesprogram som ger kunskaper och färdigheter för ett arbete med barn. Under din utbildningsperiod får du kunskaper inom många olika områden vilket ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom pedagogiska verksamheter så som till exempel förskola.

Kännetecknande för pedagogiska verksamheter är samverkan, samarbete och kommunikation.
Vikten av etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen liksom färdigheter som rör sociala och kulturella frågor samt demokratiska värden. Under din utbildning får du också arbeta med frågor som rör fysisk, psykisk och social hälsa.

Urval till utbildningen sker genom personliga intervjuer, där man ser till förutsättningarna för en studieväg inom Sfi och där språkutbildningen tidigt integreras med yrkesämnen. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och omfattar delar av kurser. Under praktiken förväntas du följa din handledares tider.
Barn och fritid yrkesutbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta på en förskola.

Fakta – Barn och fritid med språkstöd

Nästa ansökningsperiod: Inga nya ansökningar för start i augusti
Kurslängd: 3 studieperioder, ca 1år
Kurser som ingår:
Studieperiod 1
Orienteringskurs kartläggning intro 50p
Människor miljöer 100p
Sfi/Sas G
Orienteringskurs yrkessvenska/språkstöd

Studieperiod 2
Sfi/Sas G
Hälsopedagogik 100p
Pedagogiskt ledarskap 100
Orienteringskurs yrkessvenska

Studieperiod 3
Sfi/Sas G 200p
Orienteringskurs yrkessvenska
Skapande verksamhet 100p
Pedagogiskt arbete 200p

Förkunskaper: Förutsättningar för studier och arbete inom branschen.
Lokal: ABF Vux Stampen, Norra Ågatan 10B, Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Ewa Zajaczkowska, telefon 0704-71 97 42, e-post: ewa.zajaczkowska@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >

Ansök via Arbetsmarknad och vuxenutbildning >