Du är här:

Lärling Hotell med språkstöd

Ta chansen att utbilda dig till ett yrke!

Nu kan du läsa hotellutbildning som lärling med språkstöd. Du kommer att förutom yrkesämnen ges möjlighet att fortsätta läsa svenska. Dessutom kommer du att få extra stöd i de övriga yrkesämnena.

Det unika med en lärlingsutbildning är att större delen av utbildningen får du på en arbetsplats, minst 70 % av heltid. Den kompletterande teorin som du behöver läser du i skolan. Utbildningen är på heltid och cirka 40 veckor.

Efter lärlingsutbildningen har du goda möjligheter att få arbete inom branschen. Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för ett arbete inom områden som våningsservice, frukost, reception och konferens.

Nedan kan du läsa mer om Lärling Hotell med språkstöd. För fler yrkesområden, se Arbetsmarknad och vuxenutbildningens hemsida.

Har du frågor, kontakta oss direkt eller gör ett personligt besök på Arbetsmarknad och vuxenutbildningens studievägledning för samtal och anmälan till informationsmöte.

Kursstart: Antagning via Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad
Utbildningsperiod: Ca 40 veckor, heltid.
Förkunskaper: Godkänt betyg i sfi C.
Kurser som ingår:
Hotell Logi, 100 p
Våningsservice 1, 100 p
Frukost och bufféservering, 100 p
Matlagningskunskap 1, 100 p
Service och bemötande 1, 100 p
Sfi D och/eller Svenska som andraspråk grundläggande nivå (individuellt poängupplägg)
Orienteringskurs språkstöd, 200 p

Valbara kurser:
Konferens och evenemang, 100 p
Reception 1, 100 p
Våningsservice 2, 100 p

Kursbeskrivning i pdf >

Har du frågor?
Kontakta Eilish Hartigan Jansson, tel:0728-57 52 46, e-post: eilish.hartiganjanson@abf.se

Ansökan via Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad >