Du är här:

Validering inom vård och omsorg

Har du erfarenhet inom vård och omsorg men saknar betyg eller dokumentation? Nu kan du få dina kunskaper bedömda genom validering.

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Validering sker mot de kunskaper och kompetenser som branschen efterfrågar.

Du ansöker till validering genom ett personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsplatsen 2. Du ska ha med dig arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. Om du inte har intyg kan du skriva ner dina erfarenheter på ett papper.

Därefter kommer du att bli kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.
Har du tillräckliga kunskaper att validera, går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Du kan sedan välja om du vill validera mot intyg/betyg och gå vidare med kompletterande utbildning.

Förkunskapskrav: Grundskolekompetens i Svenska grund, Svenska som andraspråk grund eller motsvarande, Matematik grund samt 2 års heltids yrkeserfarenhet inom området du ska validera mot. Yrkeserfarenhet från branschen är ett krav.
Lokal: ABF Vux Odinsskolan, Odinsgatan 17, Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Christina Schneider, e-post: christina.schneider@abf.se
eller Maria Plogman, e-post: maria.plogman@abf.se