Du är här:

Vård och omsorg komplettering

Vård och omsorg komplettering passar dig som i dag arbetar inom vården och vill studera på halvtid och arbeta samtidigt. Till stor del studerar du via datorn men har möjlighet att få träffa lärare för handledning. Du ska kunna studera självständigt och kunna använda digitala medier. Du måste kunna komma till skolan för att delta i obligatoriska moment.

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du behöver även ha arbetat minst ett år sammanhängande inom vårdområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg som visar hur länge du arbetat, eller att du har betyg motsvarande minst 300 poäng från yrkeskurser inom vård och omsorg eller har gått yrkesspår vård och omsorg med godkända betyg.

Inom kurspaketet väljer du att läsa någon av inriktningarna: äldrevård, hälso- och sjukvård eller psykiatri. Kurspaketet omfattar 1400 poäng. Du kan bli antagen till upp till 1500 poäng om du väljer att läsa Gymnasiearbete, 100 poäng.

Om du inte har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorgsområdet eller minst 300 godkända poäng inom karaktärsämnena i kurspaketet, söker du istället kurspaketet Vård och omsorg.

Du läser flexibelt men det kan ingå APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen som då är på heltid. Om du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Utbildningen kräver tillgång till dator och att du genomför en betydande del av utbildningen på distans.

Fakta – Vård och omsorg komplettering

Kursstart: Inga aktuella kursstarter.
Kurslängd: 4 studieperioder, ca 2 år
Kurser som ingår:
Vård-och Omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Vård och omsorgsarbete 2
Medicin 1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a1
Orienteringskurs
Medicin 2
Akutsjukvård
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri
Äldres hälsa och livskvalité
Vård och omsorg vid demensvård
Gymnasiearbete

Förkunskaper: Kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk samt Matematik på grundläggande nivå.
Lokal: ABF Vux Norra Ågatan 10B (ingång Garverigatan), Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Christina Schneider, christina.schneider@abf.se
eller Maria Plogman, e-post: maria.plogman@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >

Ansök via Arbetsmarknad och vuxenutbildning >