Du är här:

Vård och omsorg kurspaket

En vård- och omsorgsutbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med människor. Efter din utbildning kan du arbeta inom flera olika områden så som till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder. Vill du istället studera vidare så finns det många spännande vidareutbildningar inom området vård- och omsorg och då har du fått en bred bas att stå på.
I utbildningen läser du inom många olika ämnesområden, medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Hos oss arbetar vi med att du ska få en helhetssyn på människan och har därför fokus på det friska och inte det sjuka hos människor.
Vi jobbar ämnesövergripande och i utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Under utbildningen får du göra praktik på olika arbetsplatser och när du är i skolan jobbar vi varierat med lektioner, studiebesök, grupparbeten och individuella arbeten. Du kommer även att arbeta en del med vår digitala läroplattform Fronter.

Vård och omsorg kurspaket är framtagen i samarbete med Vård- och omsorgscollege.

Fakta – Vård och omsorg kurspaket

Ansökningsperiod: Ingen aktuell.
Kursstart: Ingen aktuell.
Kurslängd: 62 veckor, heltid.
Kurser som ingår:
Orienteringskurs introduktion 50p
Vård – och omsorgsarbete 1, 200p
Hälsopedagogik 100p
Svenska som andraspråk 1 / Svenska 1, 100p
Etik och människans livsvillkor, 100p
Psykologi 1, 50p
Medicin 1, 150p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Psykiatri 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Specialpedagogik 1, 100p
Gymnasiearbete 100p (valbar)
Yrkessvenska Vård 50p (valbar)

Valbara inriktningar 300p
Inriktning Psykiatri:
Samhällsbaserad psykiatri 100p
Psykiatri 2, 200p
Inriktning Hälso- och sjukvård:
Medicin 2, 100p
Akutsjukvård 200p
Inriktning Äldreomsorg:
Äldres hälsa och livskvalitet 200p
Vård- och omsorg vid demens 100p

Förkunskaper: Grundskolekompetens i Svenska grund, Svenska som andraspråk grund eller motsvarande och Matematik grund.
Lokal: ABF Vux Stampen, Norra Ågatan 10B Göteborg, (ingång Garverigatan)
Har du frågor?
Kontakta Christina Schneider, e-post: christina.schneider@abf.se
eller Maria Plogman, e-post: maria.plogman@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >