Du är här:

Praktisk information

Café

I våra caféer kan du köpa kaffe, kakor, mackor och lunch till bra priser. Du kan också ta med dig mat och äta här.

Flex, lärling eller gruppundervisning?

Du bestämmer själv hur du lägger upp dina studier i samråd med din lärare. Utifrån dina förutsättningar och behov erbjuder vi dig olika lärformer: lärarledd gruppundervisning, färre antal lektioner i kombination med handledning eller lärlingsutbildningar där en stor del av undervisningen sker ute på en arbetsplats. Oavsett lärform kommer du att få mycket hjälp av våra kunniga pedagoger och du har givetvis alltid tillgång till skolans lokaler.

Flexibelt lärande innebär färre lärarledda aktiviteter i skolan och en stor del av digitalt lärande. Hur stor den digitala delen blir beror på ämnet och dina förutsättningar. Kommunikationen med läraren sker via e-möten, forum, chatt eller e-post. Du lämnar in dina arbeten via Fronter, vår lärplattform, och får feedback och kommentarer av läraren.

Fronter – vår lärplattform

Alla fristående kurser har ett eget virtuellt klassrum på Fronter, vår lärplattform. Här hittar du praktisk information, uppgifter, föreläsningar, filmer, kursmål och ett stort utbud av annat pedagogiskt material. Det underlättar om du inte har möjlighet att komma vid något tillfälle, eller om du vill arbeta vidare på egen hand. Du kan också kommunicera med din lärare och andra studerande i gruppen via Fronter.

Handledning

I alla våra kurser ingår handledningstid där du får diskutera studieteknik och vilka framsteg du gör. Du har regelbunden kontakt med dina lärare, och får veta vad som krävs för att just du ska nå kursmålen. Dina behov styr hur mycket handledning du får.

Praktik

Om du läser yrkespaket eller sfi ingår alltid praktik som en del i utbildningen. Det innebär att en del av undervisningen sker utanför ABF Vux väggar. Genom att kombinera teori med praktik vill vi bredda ditt kontaktnät, men också stärka din kompetens och position på arbetsmarknaden.

Studerandeinflytande

Vi tycker det är viktigt med en öppen dialog mellan dig som studerande och våra lärare. Du har möjlighet att påverka din utbildning genom individuella utvecklingssamtal och kursutvärderingar.

Studiehallar och läsesal

Du är alltid välkommen till våra studiehallar där det finns lärare som hjälper till med studieteknik och handledning utöver lektioner och handledningstillfällen. Här finns internetuppkopplade datorer och möjlighet till självstudier.

Studieresurs

I kombination med den ordinarie undervisningen kan alla studerande på ABF Vux ta del av utbudet i vår gemensamma studieresurs, som bland annat innefattar individuell handledning, grupphandledning, genomgångar, föreläsningar, modersmålsstöd, kortkurser och filmvisningar.