Fristående kurser grundläggande nivå

På ABF Vux Odinsskolan har du möjlighet att kombinera kurser i grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasienivå.

Fakta

Studieperiod: Hösten 2019
Heltidskrav: 20 poäng/vecka
Förkunskaper: För kurser på grundnivå Sfi D eller motsvarande
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av grundläggande vuxenutbildningar

ENGELSKA GRUND

KURSLÄNGD DELKURS 1: DAG 20 VECKOR / KVÄLL 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 2:
DAG 20 VECKOR / KVÄLL 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 3: DAG 20 VECKOR / KVÄLL 30 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 4: DAG 20 VECKOR / KVÄLL 30 VECKOR
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

I kursen får du lära dig att använda engelska i vardagliga situationer. Du tränar på att prata och skriva enklare texter. Vi koncentrerar oss på att bygga upp ett centralt ordförråd och tränar mycket hör- och läsförståelse. Du får också kunskaper om vardagsliv och samhällsförhållanden i några engelskspråkiga länder.

Ansök till grundläggande vuxenutbildningar i Göteborg

MATEMATIK GRUND

KURSLÄNGD DELKURS 1: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 2: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 3: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS 4: 20 VECKOR
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

I kursen löser du matematiska problem som du möter till vardags. Kursen börjar med de fyra räknesätten och går sedan vidare med geometri och enklare ekvationer. Räkning med procent, bråk, negativa tal och promille ingår liksom statistik. Kursen motsvarar högstadiets matematik.

Ansök till grundläggande vuxenutbildningar i Göteborg

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK GRUND (SASG)

KURSLÄNGD DELKURS A: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS B: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS C: 20 VECKOR
KURSLÄNGD DELKURS D: 20 VECKOR
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN ELLER ANGERED

Kursen ger dig goda möjligheter att förbättra ditt tal och din skriv- och läsförmågan. I kursen arbetar du på olika sätt med att utöka ditt ordförråd, förbättra din språkliga uttrycksförmåga samt din läs- och hörförståelse.

Ansök till grundläggande vuxenutbildningar i Göteborg