Du är här:

Matematik & Naturvetenskap

Räkna med en bred, spännande och studieförberedande utbildning! Matematik & Naturvetenskap är som gjort för dig som gillar problemlösning vare sig det gäller miljöfrågor, energi- och resursfrågor, medicin eller – ja, allt möjligt mellan himmel och jord.

Fakta – Matematik & Naturvetenskap

Studieperiod: Vår alternativt hösttermin
Heltidskrav: 400 poäng (20 poäng/vecka)
Förkunskaper: Under varje kurs anges vilka förkunskaper som krävs.
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av kurser med Matematik & Naturvetenskap

MATEMATIK 1a

100 POÄNG
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. I kursen får du fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, geometri, procent, algebra, sannolikhet och statistik samt samband och förändring. I kursen betonas problemlösning för privat ekonomi, samhällsliv samt tillämpningar i andra ämnen.

Notera: Kursen Matematik 1a kan du även läsa på kvällstid.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

MATEMATIK 1b

100 POÄNG
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen bygger vidare på grundskolans matematik. I kursen får du fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, geometri, statistik, algebra, sannolikhet och statistik samt samband och förändring. I kursen betonas problemlösning för privat ekonomi, samhällsliv samt tillämpningar i andra ämnen. Kursen ger dig både allmän kompetens och utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen.

Notera: Kursen Matematik 1b kan du även läsa på kvällstid.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

MATEMATIK 2b

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen bygger vidare på kunskaper motsvarande på Matematik 1a inom områdena algebra, funktionslära, statistik och geometri. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Kursen kommer att ge dig sådana insikter i matematiska begrepp och metoder som möjliggör för dig att med matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden.

Förkunskaper: Matematik 1a/1b eller motsvarande.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

MATEMATIK 2c

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

 

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

MATEMATIK 3b

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen bygger vidare på matematik 1b inom aritmetik och matematik 2b inom algebra och funktionslära. I kursen införs viktiga matematiska begrepp som derivata, primitiva funktioner samt enkla integraler. Kursen tar upp och behandlar problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden. Problemens innehåll skall så långt som möjligt ha anknytning till viktiga frågar inom elevens studieinriktning.

Förkunskaper: Matematik 2a/2b eller motsvarande.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

MATEMATIK 3c

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

NATURKUNSKAP 1b

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen behandlar olika aspekter på hållbar utveckling t.ex. när det gäller energianvändning, klimat och påverkan på ekosystemen. Du får kunskap om samband mellan hälsa och livsstil, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Sexuell hälsa och relationer tas också upp liksom cellens delar, modern bioteknik och genteknik. Du kommer att lära dig vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, mätningar och experiment. Dessutom behandlas hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur naturvetenskap kan användas för att kritisk pröva ovetenskapliga påståenden.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

NATURKUNSKAP 2

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen ger dig kunskap om energi och materia, kemiska ämnens uppbyggnad och egenskaper samt hur de används i vardag och samhälle. Du får kunskaper om evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Kursen behandlar också människokroppens uppbyggnad och funktion. Du kommer att lära dig vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, mätningar och experiment. Dessutom behandlas hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur naturvetenskap kan användas för att kritisk pröva ovetenskapliga påståenden.

Förkunskaper: Naturkunskap 1b (eller kursen naturkunskap 1a2).

Sök i kurskatalogen och ansök direkt