Du är här:

Sociologi & Kommunikation

Psykologi, Sociologi, Hälsa & Kommunikation ger dig kunskaper om olika livsstilar samt förståelse för mänskliga relationer och de individuella, könsmässiga, sociala och kulturella olikheter.

Fakta

Studieperiod: Våren 2020
Heltidskrav: 400 poäng (20 poäng/vecka)
Förkunskaper: Under varje kurs anges vilka förkunskaper som krävs.
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av kurser inom Psykologi, Sociologi & Kommunikation

PSYKOLOGI 1

50 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen behandlar psykologins historiska framväxt och de olika synsätt som har växt fram under psykologins utveckling som vetenskap. Du får också en ökad medvetenhet om hur människan påverkar och påverkas av sin omgivning, i grupper och i organisationer. I kursen läser du om hur verklighetsuppfattning och självbilder påverkas och formas av omgivningen samt om människors hälsa och ohälsa med fokus på stress och kriser.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SOCIOLOGI

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

I kursen tar vi källkritiskt upp aktuella sociala frågor och hur vi som människor skapar sociala normer, kategorier och strukturerar vårt samhälle. Kursen behandlar klass, genus, etnicitet, identitet, kultur, religion och socialisationsprocessen i förhållande till olika samhällen. Även diskriminering, jämställdhet och likabehandling är centrala innehåll i kursen.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

ETNICITET OCH KULTURMÖTEN

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

I kursen Etnicitet och kulturmöten 100 poäng får du lära dig om hur människor och samhälle formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Du får också träna din förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Vi tar upp och diskuterar kulturmöten och olika sociala processer på individ- grupp och samhällsnivå.

Andra färdigheter som tränas i kursen är förmågan att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt förmågan att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.

Du kommer också att få möjlighet att diskutera samhällets, dina egna och andras attityder och värderingar samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter utifrån det.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

KOMMUNIKATION

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen i kommunikation ger dig verktyg att utveckla din förmåga att kommunicera på olika sätt, i olika sammanhang. Kursen ger dig kunskap om hur kommunikation påverkas av sociala och kulturella faktorer samt ger dig insikt i gruppens betydelse för interaktion och kommunikation. Media, digitala medier, informationsteknik och kritisk bearbetning av informationskällor är andra centrala delar i kursen. Kursen tar också upp hur viktig kommunikation och interaktion är vid konflikter och konflikthantering.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt