Du är här:

Svenska som andraspråk

Att vara bra på svenska stärker självförtroendet, öppnar nya världar och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. På våra språkkurser lär du dig konsten att tala, skriva, kommunicera och övertyga – färdigheter som kan ta dig långt såväl privat som i arbetslivet.

Fakta – Svenska som andraspråk

Studieperiod: Våren 2020
Heltidskrav: 400 poäng (20 poäng/vecka)
Förkunskaper: Under varje kurs anges vilka förkunskaper som krävs.
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av kurser i Svenska som andraspråk

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

Du kan välja att läsa kursen på en studieperiod (intensivkurs), eller på två studieperioder.

1 STUDIEPERIOD: 100 POÄNG
2 STUDIEPERIODER: 50 POÄNG/STUDIEPERIOD
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN ELLER ANGERED

Du ägnar stor del av kursen åt läsning av fack- och skönlitteratur, som redovisas genom referat, recensioner och anföranden. Grammatik, ordbildning, ordkunskap och språkriktighet är återkommande inslag.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2

Du kan välja att läsa kursen på en studieperiod (intensivkurs), eller på två studieperioder.

1 STUDIEPERIOD: 100 POÄNG
2 STUDIEPERIODER: 50 POÄNG/STUDIEPERIOD
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

I kursen läser du texter och litteratur från olika tider och kulturer som vi tillsammans analyserar och diskuterar. Du skriver reflekterande, analyserande och argumenterande texter. Under kursens gång håller du också muntliga presentationer.

Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3, kväll

1 STUDIEPERIOD: 100 POÄNG
DAG ELLER KVÄLL
LOKAL: ODINSSKOLAN

Svenska som andraspråk 3 bygger på kursen svenska som andraspråk 2. Du vidareutvecklar språk i tal och skrift samt anpassar till ämne, syfte, situation och mottagare. Du behöver inte vara van vid att studera men du behöver kunna lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen.

Förkunskaper: Kunskaper som motsvarar Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt