Du är här:

Sofia Schubert – Utvecklingsledare

Sofia jobbar som utbildningsledare och arbetar med den pedagogiska utvecklingen tillsammans med sina lärarlag för att utveckla rutiner och strukturer.

Vad gör en utbildningsledare?

– En utbildningsledare har ansvar för budgeten för den egna verksamheten samt för den lärargruppen som arbetar där. Jag arbetar mycket med den pedagogiska utvecklingen tillsammans med sina lärarlag för att utveckla rutiner och strukturer. Jag har mycket kontakt med våra olika uppdragsgivare men också Göteborgs stad och stadsdelarnas olika enheter.

Vad har du för bakgrund?

Innan jag blev utbildningsledare 2017 arbetade jag som något som kallas för uppdragsledare. Det uppdraget innehöll en hel del liknande arbete men utan chefsansvaret. Innan dess arbetade jag som lärare, först på gymnasiet och sedan också i kombination med gruv och sfi. Jag började som lärare på ABF Vux 2004.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Som utbildningsledare har jag ett omväxlande och utvecklande arbete. ABF Vuxenutbildning ger mig utrymme att få testa nya saker samt jobba med förbättring av den dagliga verksamheten under längre tid. Grundsynen som ABF Vux har på utbildning och folkbildning som är något som jag delar. Det roligaste med att jobba här är att det funnits många olika sätt att utvecklas i sitt yrke och testa nya uppgifter.