Du är här:

Projektet ’Världen finns här’ finansieras med pengar ifrån Arvsfonden

ABF Göteborg är stolta över att ha fått pengar ifrån Arvsfonden för att stötta det treåriga utbildningsprojektet ’Världen Finns här’ som drivav Fatima Grönblad hos oss på ABF Vux.  

Tanken med projektet är att skapa lärande genom personliga möten, där personer som läser sfi delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kopplade till det elever i grundskolan och gymnasiet läser, och samtidigt får språkträning. Det kan till exempel handla om att diskutera erfarenheter av demokrati och diktatur kopplat till samhällskunskap eller att jämföra synen på barn och barnuppfostran mellan olika tider och kulturer, kopplat till sociologiämnet.  

Projektet ska leda till att visa deltagarna att världen finns just här i Göteborg. Genom projektet möjliggörs möten som annars inte skulle hänt, i ett tryggt och tydligt sammanhang utan att byta stad eller land. Våra sfi-elever får öva svenska i verkliga sammanhang och de ges möjlighet att utveckla sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer. Detta är ett projekt som kommer att bidra till att segregationen minskar i vår stad, säger projktledaren Fatima Grönblad. 

 Om projektet
Det tre-åriga ABF-projektet leds av Fatima Grönblad tillsammans med en projektassistent och en pedagogisk utvecklingsledare. Under första året kommer lärare och elever ifrån Ingrid Segerstedts gymnasium och Nygårdsskolan respektive ABF Vux i Göteborg ingå i projektet. 

Är du mer nyfiken och vill veta mer? 
Kontakta gärna projektledare Fatima Grönblad 


Arkiv