Du är här:

ProVux

ProVux är ett kurspaket som vänder sig till elever som saknar betyg på grund- och gymnasieskolan av olika anledningar. Det kan t.ex. vara sociala skäl, neuropsykiatriska funktionshinder, eller en kombination av dem, som ligger till grund.

ProVux i korthet:

  • Utökad tid för varje kurs
  • Studier i mindre grupp
  • Ökad trygghet och kontinuitet

På grund av den långsammare studietakten är det svårt att få ekonomisk ersättning från CSN.
Du söker därför till ProVux med hjälp av din handläggare för ekonomiskt bistånd.

Ansökan görs till:
Yvonne Möller
, Studie- och yrkesvägledare
yvonne.moller@arbvux.goteborg.se

Har du frågor?
Annika Gilljam, Samordnare ProVux/SU 
annika.gilljam@abfvux.se
Mobil 0765-63 06 18