Du är här:

ProVux

ProVux är ett kurspaket som vänder sig till elever som saknar betyg på grund- och gymnasieskolan av olika anledningar. Det kan t.ex. vara sociala skäl, neuropsykiatriska funktionshinder, eller en kombination av dem, som ligger till grund.

ProVux i korthet:

  • Utökad tid för varje kurs
  • Studier i mindre grupp
  • Ökad trygghet och kontinuitet

På grund av den långsammare studietakten är det svårt att få ekonomisk ersättning från CSN. ProVux-elever söker därför tillsammans med handläggare för ekonomiskt bistånd alternativt genom handläggare från försäkringskassan.

 

Ansökan görs till:
Yvonne Möller
, Studie- och yrkesvägledare
yvonne.moller@arbvux.goteborg.se

Har du frågor?
Annika Gilljam, Samordnare ProVux/SU 
annika.gilljam@abfvux.se
Mobil 0765-63 06 18