Du är här:

ProVux

ProVux är för dig som saknar betyg i kurser från gymnasiet eller på grundläggande nivå. Studietakt är långsammare och dina lärare ger dig mycket stöd i kurserna. Du kommer att ha ditt eget hemklassrum och du får rejält med lektionstid till varje kurs. För att du ska uppnå dina studiemål har du regelbundna samtal med dina lärare.

Vi erbjuder dig kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du som läser gymnasiekurser kan lägga till historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.

ProVux kan du läsa på heltid eller deltid. Du ansöker genom din socialsekreterare.

Ansökan görs till:
Mejlas till Studie- och yrkesvägledare Yvonne Möller, yvonne.moller@arbvux.goteborg.se

Har du frågor?
Kontakta Emma Wallmark, mobil 0765-63 06 18 , emma.wallmark@abfvux.se