Du är här:

ProVux

ProVux är ett kurspaket som vänder sig till dig som är inskriven hos Socialtjänsten och vill prova på vuxenstudier. Du söker till ProVux med hjälp av din handläggare för ekonomiskt bistånd.

ProVux i korthet:

  • Utökad tid för varje kurs
  • Studier i mindre grupp
  • Ökad trygghet och kontinuitet

 

Ansökan görs till:
Yvonne Möller
, Studie- och yrkesvägledare
yvonne.moller@arbvux.goteborg.se

 

Har du frågor?
Annika Gilljam, Samordnare ProVux/SU 
annika.gilljam@abfvux.se
Mobil 0765-63 06 18