Du är här:

Svesam – stöd och struktur i dina studier

Svesam är ett kurspaket som vänder sig till elever som saknar betyg på grund- och gymnasieskolan av olika anledningar. Det kan t.ex. vara sociala skäl, neuropsykiatriska funktionshinder av olika slag, eller en kombination av dem, som ligger till grund för det. Många av Svesam-eleverna har en diagnos som innebär att en vanlig studietakt känns för tung, därför anpassas studietakten.

Syften med Svesam:
– få grundskolebetyg i svenska, matematik och engelska
– få gymnasiebetyg i svenska, matematik och engelska
– få gymnasiebetyg i naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia, i samarbete med ProVux
– få en helt individuellt anpassad studiegång, både vad gäller nivå, uppmärksamhet och studietakt
– få betyg i gymnasiegemensamma ämnen med handledning och stöd.

Svesam i korthet:
– Studera i egen takt
– Studera i liten grupp
– Få lärare
– Eget klassrum
– Ökad trygghet och kontinuitet

Har du frågor?
Kontakta Lotta Ståhl, 031-333 42 16, lotta.stahl@abfvux.se.