Du är här:

Barn och fritid (Kungälv)

Är du intresserad av att arbeta som barnskötare? Då är det här utbildningen för dig. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

Barn och fritid är ett yrkesprogram som ger kunskaper och färdigheter för ett arbete med barn. Under din utbildningsperiod får du kunskaper inom många olika områden vilket ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom pedagogiska verksamheter så som till exempel förskola.

Kännetecknande för pedagogiska verksamheter är samverkan, samarbete och kommunikation.
Vikten av etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen liksom färdigheter som rör sociala och kulturella frågor samt demokratiska värden. Under din utbildning får du också arbeta med frågor som rör fysisk, psykisk och social hälsa.

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) och omfattar delar av kurser. Under praktiken förväntas du följa din handledares tider.
Efter avslutad utbildning kan du få jobba inom barnomsorg eller som personlig assistent.

Fakta – Barn och fritid (Kungälv)

Nästa ansökningsperiod: 24 april – 21 maj 2018
Kursstart: 27 augusti 2018
Kurslängd: ca 1,5 år, heltid
Kurser som ingår:
Orienteringskurs introduktion 50p
Människors miljöer 100p
Hälsopedagogik 100p
Skapande verksamhet 100p
Lärande och utveckling 100p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Svenska 1/Svenska som andra-språk 1, 100p
Kommunikation 100p
Yrkessvenska BF (valbar) 50p
Naturkunskap 1a1, 50p
Specialpedagogik 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Pedagogiskt arbete 200p
Barns lärande och växande 100p
Specialpedagogik 2, 100p
Grundläggande vård och omsorg 100p
Gymnasiearbete 100p (valbar)
APL

Förkunskaper: För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Lokal: ABF Vux Kungälv
Har du frågor?
Kontakta Ewa Zajaczkowska, telefon 0704-71 97 42, e-post: ewa.zajaczkowska@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >

Ansök via GRvux >