Du är här:

Barnskötare med språkstöd

Är du intresserad av att arbeta som barnskötare? Utbildningen passar dig som vill studera på heltid och läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser gymnasiekurser inom barn och fritid. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Barnskötare med språkstöd är ett yrkesprogram som ger kunskaper och färdigheter för ett arbete med barn. Under din utbildningsperiod får du kunskaper inom många olika områden vilket ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom pedagogiska verksamheter så som till exempel förskola.

Kännetecknande för pedagogiska verksamheter är samverkan, samarbete och kommunikation.
Vikten av etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen liksom färdigheter som rör sociala och kulturella frågor samt demokratiska värden. Under din utbildning får du också arbeta med frågor som rör fysisk, psykisk och social hälsa.

Urval till utbildningen sker genom personliga intervjuer, där man ser till förutsättningarna för en studieväg inom Sfi och där språkutbildningen tidigt integreras med yrkesämnen. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och omfattar delar av kurser. Under praktiken förväntas du följa din handledares tider.
Barnskötare-yrkesutbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta på en förskola.

Fakta – Barnskötare med språkstöd

Ansökningsperiod: Avslutad, kursbesked 17 december
Kursstart: 7 januari 2019
Kurslängd: Ca 2 år, heltid
Kurser som ingår:
Människor och miljöer 100p
Naturguidning
Orienteringskurs introduktion 50 p
Orienteringskurs språkstöd 200 p
Orienteringskurs studieteknik 50 p
Hälsopedagogik 100p
Pedagogisk ledarskap 100p
Pedagogiska teorier och praktiker
Yrkessvenska 200p
Svenska för invandrare/Svenska som andraspråk grund (individuellt poängupplägg)
Skapande verksamhet 100p
Pedagogiskt arbete 100p
Lärande och utveckling 100p
Barns lärande och växande 100p
Kommunikation 100p
Specialpedagogik 1 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Gymnasiearbete 100p (valbar)
APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Förkunskaper: Förutsättningar för studier och arbete inom branschen.
Lokal: ABF Vux Stampen, Norra Ågatan 10B, Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Ewa Zajaczkowska, telefon 0704-71 97 42, e-post: ewa.zajaczkowska@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >