Du är här:

Lärling Handel med språkstöd

Ta chansen att utbilda dig till ett yrke!

Nu kan du läsa handelsutbildning som lärling med språkstöd. Du kommer att förutom yrkesämnen ges möjlighet att fortsätta läsa svenska. Dessutom kommer du att få extra stöd i de övriga yrkesämnena.

Det unika med en lärlingsutbildning är att större delen av utbildningen får du på en arbetsplats, minst 70 % av heltid. Den kompletterande teorin som du behöver läser du i skolan. Utbildningen är på heltid och cirka 40 veckor.

Efter lärlingsutbildningen har du goda möjligheter att få arbete inom handel. I denna utbildning samarbetar vi med livsmedelsbranschen där det arbetsplatsförlagda lärandet sker.

Mer information om Lärling Handel med språkstöd finner du nedan. För fler yrkesområden, se Arbetsmarknad och vuxenutbildningens hemsida.

Har du frågor, kontakta oss direkt eller gör ett personligt besök på Arbetsmarknad och vuxenutbildningens studievägledning för samtal och anmälan.

Kursstart: Antagning via Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad
Utbildningsperiod: ca 40 veckor, heltid.
Förkunskaper: Godkänt betyg i sfi C.
Kurser som ingår:
Servicekunskap, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Branschkunskap inom handel och administration, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Handel specialisering, 100 p
Sfi D och/eller Svenska som andraspråk grundläggande nivå (individuellt poängupplägg)
Orienteringskurs språkstöd, 200 p

Kursbeskrivning i pdf >

Har du frågor?
Kontakta Marketta Pelttari, telefon: 0703-82 61 30, marketta.pelttari@abf.se

Ansökan via Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad >