Du är här:

Lärling Handel med språkstöd

Du kan läsa vår handelsutbildning som lärling med språkstöd. I utbildningen kommer du förutom att läsa yrkesämnen, ges möjlighet att fortsätta läsa svenska. Dessutom kommer du att få extra stöd i de övriga yrkesämnena.

Det unika med en lärlingsutbildning är att större delen av utbildningen sker på en arbetsplats, minst 70 % av heltid. Den kompletterande teorin som du behöver läser du i skolan. Utbildningen är på heltid under cirka 40 veckor. Efter lärlingsutbildningen har du goda möjligheter att få arbete inom handel.

I denna utbildning samarbetar vi med livsmedelsbranschen där det arbetsplatsförlagda lärandet sker.

Kursstart: För att se när en utbildning startar se: Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad
Ansök via: Göteborgs Stad
Studievägledning: Göteborgs stad
Kurslängd: ca 40 veckor, heltid.
Kursbeskrivning: Lärling Handel med språkstöd (pdf, öppnas i nytt fönster)
Förkunskaper: Godkänt betyg i Sfi C.
Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.
Ort: Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Cecilia Welin, cecilia.welin@abfvux.se