Du är här:

Hotellmedarbetare med språkstöd

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta på hotell och lära dig mer svenska.
Om du studerar eller nyligen har studerat svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning, kan du fortsätta utvecklas mot hotellbranschen.
Göteborgs hotell söker medarbetare som kan ge god service och är fokuserade på hur man på bästa sätt möter gästen. Denna utbildning ger dig kunskaper och träning som krävs för att arbeta inom olika avdelningar på hotellet såsom våningsservice, frukost, konferens, vaktmästeri och reception. Du kommer att få bred kunskap om olika typer av boende och om olika yrkesroller inför framtida anställning.
I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer som kan komma under din praktik samt de yrkeskunskaper som krävs för en framtida anställning i branschen. Hotell- och konferensbokningsprogrammet HotSoft ingår som en del i utbildningen.
Skolan erbjuder även praktiska kurser där du får möjlighet att kommunicera med gäster för att utveckla ditt språk och din vinnande personlighet. Med fokus på god service och bemötande, i kombination med språk, så blir du en framtida hotellmedarbetare.

Fakta – Hotellmedarbetare med språkstöd

Ansökningsperiod: Avslutad, kursbesked 17 december
Kursstart: 7 januari 2019
Kurser som ingår:
Frukost och Bufféservering
Våningsservice 1
Logi
Konferens och evenemang
Service och bemötande 1
Reception 1
Studieplanering och kartläggning
Yrkessvenska
Studieteknik

Tillvalskurser:
Modersmålsstöd
Gymnasiearbete

Språkkurser:
Sfi – Utbildning i svenska för invandrare, kurs C eller D
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1-4
Svenska som andraspråk 1

Förkunskaper: Godkänt betyg i Sfi C.
Kurslängd: 50 veckor
Lokal: ABF Vux Stampen, Norra Ågatan 10B, Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Eilish Hartigan Jansson, telefon: 0728-57 52 46, e-post: eilish.hartiganjanson@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >