Du är här:

Klicka på din hemkommun för information om utskrift av betyg. 

Göteborg

Behöver du slutbetyg eller examensbevis kontakta våra Studie-och yrkesvägledare.

Har du ett ”samlat betygsdokument”?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att undersöka om ditt slutbetyg går att utfärda innan 1 juli 2020.

Efter 1 juli 2020 ersätts ”slutbetyg” med ”gymnasieexamen” och då gäller delvis andra förutsättningar för att få grundläggande behörighet. Många kurser från ett samlat betygsdokument kan fortfarande gå att använda i en gymnasieexamen efter 1 juli 2020, men vissa blir oanvändbara.

Om du redan har ett slutbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 så gäller även skärpta krav och ytterligare kurskompletteringar.

Malmö

Har du ett samlat betygsdokument och läser mot ett slutbetyg? Slutbetyg är numera ersatt av gymnasieexamen inom komvux. Men om du har betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan vi utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Vi får utfärda slutbetyg till och med 1 juli 2025. Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information: yrkvux.extern.gvf@malmo.se