Du är här:

Behöver du slutbetyg eller examensbevis kontakta våra Studie-och yrkesvägledare.

Har du ett ”samlat betygsdokument”?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att undersöka om ditt slutbetyg går att utfärda innan 1 juli 2020.

Efter 1 juli 2020 ersätts ”slutbetyg” med ”gymnasieexamen” och då gäller delvis andra förutsättningar för att få grundläggande behörighet. Många kurser från ett samlat betygsdokument kan fortfarande gå att använda i en gymnasieexamen efter 1 juli 2020, men vissa blir oanvändbara.

Om du redan har ett slutbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 så gäller även skärpta krav och ytterligare kurskompletteringar.