Du är här:

Behöver du slutbetyg eller examensbevis kontakta våra Studie-och yrkesvägledare.

Har du ett ”samlat betygsdokument”?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att undersöka om ditt slutbetyg går att utfärda innan 1 juli 2020.

Efter 1 juli 2020 ersätts ”slutbetyg” med ”gymnasieexamen” och då gäller delvis andra förutsättningar för att få grundläggande behörighet. Många kurser från ett samlat betygsdokument kan fortfarande gå att använda i en gymnasieexamen efter 1 juli 2020, men vissa blir oanvändbara.

Om du redan har ett slutbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 så gäller även skärpta krav och ytterligare kurskompletteringar.

 

Slutbetyg från komvux
Fram till 1 juli 2021 kan du ha möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2020, men på grund av förändringar inom komvux under coronakrisen har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux fram till den 1 juli 2021.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
Tänk på att du själv måste ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Du som är i studier kan även mejla studie- och yrkesvägledaren på din skola. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition eller din studie- och yrkesvägledare på skolan.