Du är här:

Särskild undervisningsgrupp (SU) – stöd och struktur i dina studier

Särskild undervisningsgrupp (SU) är ett kurspaket som vänder sig till elever som saknar betyg på grund- och gymnasieskolan av olika anledningar. Det kan t.ex. vara sociala skäl, neuropsykiatriska funktionshinder av olika slag, eller en kombination av dem, som ligger till grund för det. Många av SU-eleverna har en diagnos som innebär att en vanlig studietakt känns för tung, därför anpassas studietakten.

Särskild undervisningsgrupp (SU) i korthet:
– Studera i egen takt
– Studera i liten grupp
– Få lärare
– Eget klassrum
– Ökad trygghet och kontinuitet

Har du frågor?
Annika Gilljam, Samordnare ProVux/SU 
annika.gilljam@abfvux.se
Mobil 0765-63 06 18