Du är här:

Världen&vi

Världen&vi är ABF Vux magasin av och för elever med svenska som andraspråk. Här kommenteras nyheter, politik och andra aktuella ämnen ur elevernas egna perspektiv. Medarbetarna har arbetat som journalister eller fotografer innan de kom till Sverige eller har ett stort intresse skrivandet och foto.

Världen&vi stärker elevernas röster, tar vara på deras skrivglädje och är anpassad för att fungera i en undervisningssituation.
Ladda ner första numret av Världen&vi!

Har du tankar och idéer om tidningens innehåll? Skriv till chefredaktören Fatima Grönblad, fatima.gronblad@abfvux.se.

Prenumerera på Världen&vi

Världen&vi är det perfekta läromedlet för dig som undervisar i sfi eller svenska som andraspråk. Beställer du tidningen får du vår lärarhandledning på köpet. Den innehåller massor med övningar och lektionstips. Dessutom kan dina elever bidra med texter till nästa tidning!

Ladda ner beställningstalongen om du vill prenumerera eller beställa det senaste numret inklusive lärarhandledning! Som prenumerant får du tillgång till tidigare nummer, lärarhandledningar, inlästa ljudfiler och en blogg på Världen&vi:s hemsida.

Vill du beställa eller ta del av Världen&vi i fortsättningen? Mejla till oss varlden.vi@abfvux.se.

varldenvi_30klogga-label-2013

 

 

 


Världen&vi har tilldelats europeiska kvalitetsutmärkelse för språk 2013 för sitt arbete med tidningen. Utmärkelsen The European Language Label, kvalitetsutmärkelsen för språk, har inrättats av EU-kommissionen för att utveckla språkundervisningen.