Du är här:

Välkommen till kuratorerna!

Kuratorerna finns här för dig som har frågor eller funderingar kring din sociala situation och hur den påverkar dina studier.
I dialog med dig försöker vi skapa rätt förutsättningar för dina studier och ge information, råd och stöd. Vi kan även vara behjälpliga i kontakt med myndigheter eller andra vårdgivare.
Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får prata om din situation med någon annan utan din tillåtelse.

Kontakt

Du kontaktar oss genom att ringa eller skicka e-post.
Du kan också besöka oss på våra drop in-tider, se nedan.

Odinsskolan
Susanne Arega Nilsson
Telefon: 031-333 42 03
susanne.areganilsson@abf.se

Drop-in: Onsdag 11:00-12:00
Torsdag 11:00-12:00

 

Angered
Elvira Nyström
Telefon: 031-332 63 94
elvira.nystrom@abf.se

Drop-in: Tisdag 10:00-11:00
Torsdag 13:00-14:00

 

Stampen
Elvira Nyström
Telefon: 031-332 63 94
elvira.nystrom@abf.se

Finns på plats onsdagar