Du är här:

Välkommen till kuratorerna!

Kuratorerna finns här för dig som har frågor eller funderingar kring din sociala situation och hur den påverkar dina studier.
I dialog med dig försöker vi skapa rätt förutsättningar för dina studier och ge information, råd och stöd. Vi kan även vara behjälpliga i kontakt med myndigheter eller andra vårdgivare. Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får prata om din situation med någon annan utan din tillåtelse.

Klicka på din hemkommun för kontaktuppgifter.

Göteborg

Malin Monthamre – GRUV/GY (grundskola och gymnasium)
Telefon: 070-600 13 66
E-post: malin.monthamre@abfvux.se

Asha Omer – SFI (svenska för invandrare)
Telefon: 073-746 33 08
E-post: asha.omer@abfvux.se

Amanda Jogbratt – Yrkesutbildningar
Telefon: 0733-28 70 33
E-post: amanda.jogbratt@abfvux.se

Malmö

Asha Omer
Telefon: 073-746 33 08
E-post: asha.omer@abfvux.se