Du är här:

Välkommen till kuratorerna!

Kuratorerna finns här för dig som har frågor eller funderingar kring din sociala situation och hur den påverkar dina studier.
I dialog med dig försöker vi skapa rätt förutsättningar för dina studier och ge information, råd och stöd. Vi kan även vara behjälpliga i kontakt med myndigheter eller andra vårdgivare.
Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får prata om din situation med någon annan utan din tillåtelse.

Vi jobbar som vanlig även nu under pandemin. Ni når oss via telefon och e-post.


Kontakt

Du kontaktar oss genom att ringa eller skicka e-post.

Susanne Arega Nilsson
– Odinsskolan och Stampen (grundskola/gymnasium och yrkesutbildningar)
Telefon: 070-6001366
susanne.areganilsson@abfvux.se

Elvira Nyström
– Odinsskolan (SFI)
Telefon: 073-746 33 08
elvira.nystrom@abfvux.se