Du är här:

Vi kan utbildning

ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.

Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Stöd och matchning via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg och Jönköping, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland och Skåne.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på människors lika värde. Alla har en medfödd förmåga att lära och utvecklas. På ABF Vux är vi måna om att ta tillvara individens tidigare erfarenheter i syfte att nyttja och bygga vidare på dennes styrkor. Vi är övertygade om att det ökar lusten och stimulerar till att ta ansvar för sin utveckling. Vi skapar förutsättningar att växa som individ. Vi ger alla våra deltagare och medarbetare möjligheter att utveckla kompetenser som är hållbara över tid.

I samverkan med flera parter

Vi har särskilt lång erfarenhet av yrkesutbildningar, speciellt inom handel, barnomsorgen, vård, hotell och turism, där fokus ligger på att deltagarna ska få en anställning efter sin utbildning. Dessa utbildningar utformar vi tillsammans med branschen så att de återspeglar de krav på kompetens som ställs.

Kunskap genom nytänkande

Vår personal består av engagerade lärare, coacher, studievägledare, kuratorer, administrativ personal och skolledare. Vi kommer från olika generationer och kulturer – något som ger en spännande blandning av erfarenhet och nytänkande. Det är genom att vara lyhörda, flexibla och sätta dig som deltagare i fokus som vi hjälper dig att nå dina mål.

Välkommen till oss och ta del av vår gemenskap!

Att jobba på ABF Vux

Vi på ABF Vux finns till för våra elever/deltagare. Gör skillnad tillsammans med oss – bli vår framtida medarbetare. Läs mer >

Abdullahi hjälper eleverna att knäcka läskoden

Abdullahi Hassan arbetar som modersmåls-stödjare på ABF Vux. Det innebär att han stöttar elever på deras eget språk. Läs mer >