Du är här:

ABF Vux Ledning och central administration

Kontakta vår ledning och central administration via mejl info@abfvux.se eller telefon (växel) 031-333 20 60.

Ledning

Marie Rydne
VD
marie.rydne@abfvux.se
Maria Björck
Verksamhetschef ABF Skola
maria.bjorck@abfvux.se
Ulf Kindstrand Lyckemalm
Verksamhetschef ABF Jobb
ulf.kindstrandlyckemalm@abfvux.se
Pernilla Stafsén
HR-chef
pernilla.Stafsen@abfvux.se
Margreth Svenberg
Ekonomichef
margreth.svenberg@abfvux.se

Utbildningsledare

Andreas Fanemo
Utbildningsledare & Verksamhetsansvarig Jönköping
andreas.fanemo@abfvux.se
Christina Holmström
Rektor Sfi (Angered)
christina.holmstrom@abfvux.se
Edvin Janelöv
Rektor Gruv/Gy (Odinsskolan)
edvin.janelov@abfvux.se
Anders Malm
Rektor Sfi (Odinsskolan)
anders.malm@abfvux.se
Eva Petersen
Rektor Yrkesutbildningar & Sfi (Stampen)
eva.petersen@abfvux.se
Erik Eklund
Projektsamordnare distansutbildning
erik.eklund@abfvux.se

Övrig central administration

Anja Delmefors
Administrativ chef
anja.delmefors@abfvux.se
Fredrik Harstad
Pedagogisk utvecklingsledare och Upphandlingsansvarig
fredrik.harstad@abfvux.se
Lillemor Wallenius
Marknadsansvarig
lillemor.wallenius@abfvux.se