Du är här:

ABF Vux Ledning och central administration

Ledning

Marie Rydne
VD
marie.rydne@abfvux.se
Anja Delmefors
HR-chef
anja.delmefors@abfvux.se

Rektorer

Edvin Janelöv
Rektor GRUV/GY
edvin.janelov@abfvux.se
Erik Eklund
Rektor SFI
erik.eklund@abfvux.se
Charlie Kolander
Rektor YRK
charlie.kolander@abfvux.se
Peter Beckne
Rektor Lerum och Distansutbildningar
peter.beckne@abfvux.se
Hanna Hägerland
Utbildningsledare YH
hanna.hagerland@abfvux.se

Övrig central administration

Andri Geir Jóhannsson
Administrativ & IT chef
andri.johannsson@abfvux.se
Andri Geir Jóhannsson
Marknadsansvarig
marknadavd@abfvux.se
Fredrik Harstad
Pedagogisk utvecklingsledare och Upphandlingsansvarig
fredrik.harstad@abfvux.se
Linnea Andersson
Utbildningsledare för SFI
linnea.andersson@abfvux.se