Du är här:

ABF Vux Ledning och central administration

Kontakta vår ledning och central administration via mejl eller telefon (växel) 031-333 20 60.

Ledning

Rydne, Marie
VD och Tf Verksamhetschef ABF Jobb
marie.rydne@abfvux.se
Alverfeldt, Monica
Verksamhetschef Jönköping
monica.alverfeldt@abfvux.se
Björck, Maria
Verksamhetschef Sfi/Gruv Göteborg
maria.bjorck@abfvux.se
Bolneset, Charlotte
HR-chef
charlotte.bolneset@abfvux.se
Hildström, Magnus
Verksamhetschef Gy/Yrk/Yh Göteborg
magnus.hildstrom@abfvux.se
Svenberg, Margreth
Ekonomichef
margreth.svenberg@abfvux.se

Utbildningsledare

Castro, Joanna
Utbildningsledare YH Studiehandledare på modersmål
joanna.castro@abfvux.se
Janelöv, Edvin
Utbildningsledare Gruv/Gy (Odinsskolan)
edvin.janelov@abfvux.se
Malm, Anders
Utbildningsledare Sfi (Odinsskolan)
anders.malm@abfvux.se
Schubert, Sofia
Utbildningsledare Sfi (Angered)
sofia.schubert@abfvux.se
Zajaczkowska, Ewa
Utbildningsledare Yrkesutbildningar
ewa.zajaczkowska@abfvux.se
Darwich, Mariette
Utbildningsledare Jönköping
mariette.darwich@abfvux.se

Övrig central administration

Delgado, Alia-Maria
Administrativ arbetsledare
alia-maria.delgado@abfvux.se
Harstad, Fredrik
Pedagogisk utvecklingsledare och Upphandlingsansvarig
fredrik.harstad@abfvux.se
Wallenius, Lillemor
Marknadsansvarig
lillemor.wallenius@abfvux.se
Polievka, Zuzana
IT-ansvarig
zuzana.polievka@abfvux.se