Du är här:

ABF Vux Ledning och central administration

Ledning

Marie Rydne
VD
marie.rydne@abfvux.se
Ulf Kindstrand Lyckemalm
Operativ chef
ulf.kindstrandlyckemalm@abfvux.se
Anja Delmefors
HR-chef
anja.delmefors@abfvux.se
Margreth Svenberg
Ekonomichef
margreth.svenberg@abfvux.se

Utbildningsledare/rektorer

Edvin Janelöv
Rektor GRUV/GY och YH (Odinsskolan)
edvin.janelov@abfvux.se
Erik Eklund
Rektor SFI (Odinsskolan)
erik.eklund@abfvux.se
Per-Axel Landström
Rektor SFI och YRK (Stampen)
peraxel.landstrom@abfvux.se

Övrig central administration

Andri Geir Jóhannsson
Administrativ chef
andri.johannsson@abfvux.se
Fredrik Harstad
Pedagogisk utvecklingsledare och Upphandlingsansvarig
fredrik.harstad@abfvux.se
Magnus Carle
Platsansvarig i Lerum, projektsamordnare distansutbildning
magnus.carle@abfvux.se
Andri Geir Jóhannsson
Marknadsansvarig
marknadavd@abfvux.se