Du är här:

Vi erbjuder olika kurser på distans inom Komvux, YH och SFI. Du kan delta på våra distansutbildningar om har en dator och internetuppkoppling samt är folkbokförd på de orter där vi erbjuder distansutbildning.

Lika behandling innebär att ge alla samma rättigheter och att bemöta alla med respekt. I likabehandlingsplanen beskriver ABF Vux Distans vad vi gör för att våra skydda elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

I vår strävan efter ständiga förbättringar är det viktigt för nutida och framtida elever att du rapporterar eventuella synpunkter eller klagomål på vårt arbete till oss. Det gör du här.