Du är här:

Säkra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft

Är du en arbetsgivare som inget hellre vill än att anställa, bara du hittar personer med rätt yrkeskompetens?

Vi på ABF Vux startar regelbundet speciella utbildningsprogram i samverkan med näringslivet som skräddarsys efter företagens behov. Utbildningarna sker på plats hos företagen eller hos någon av våra samarbetspartners.

Är du också i starkt behov av personer med rätt yrkeskompetens? Kontakta ABF Vux VD Marie Rydne för att få veta mer.

 

Kompetensutveckla ditt företag

ABF Vux är ett av Göteborgs största utbildningsföretag. Sedan 2000 har vi framgångsrikt utbildat vuxna i svenska språket, gymnasiala enskilda kurser och olika typer av yrkespaket.

Har du personal som behöver kompetensutvecklas är du välkommen att kontakta oss. Vi besitter en bred kompetens och anpassar våra utbildningar till ditt företags behov. Kursupplägget blir skräddarsytt och målet är att utbildningen skall bidra till ditt företags framgång.

 

I samverkan med flera parter

Vi har särskilt lång erfarenhet av yrkesutbildningar, speciellt inom handel, barnomsorgen, vård, hotell och turism, där fokus ligger på att deltagarna ska få en anställning efter sin utbildning. Dessa utbildningar utformar vi tillsammans med branschen så att de återspeglar de krav på kompetens som ställs.

 

Lära sig ett yrke samtidigt som du lär dig svenska.
Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Med hjälp av specialanpassat utbildningsmaterial lär sig deltagarna på Jobbspår VTF i Angered ett yrke, samtidigt som de lär sig svenska. Målet är en anställning som utemiljöarbetare på något av de kommunala bostadsbolagen i stan till våren. Läs mer här om upplägg och samarbetet.

 

Till arbete via återvinning
I ett samarbete mellan Renova, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Abf vux pågår just nu ett arbetsmarknadsprojekt som heter “Till arbete via återvinning”. Syftet är att skapa nya sätt att rekrytera och ge enklare och kortare vägar in på arbetsmarknaden, framförallt till bristyrken i kommunal verksamhet.  Läs mer om projektet här