Du är här:

Välkommen till specialpedagogerna!

Behöver du extra hjälp för att nå dina mål med studierna? Vi kan tillsammans med dig hitta individuella lösningar så att du kan klara dina studier.

Kontakt
För att få träffa oss för ett samtal ska du kontakta din lärare. Har du flera så välj den som tycker är lättast att prata med. Ni kommer då att ha ett samtal om dina studier och göra en gemensam ansökan till någon av oss.

Om du inte vill gå via din lärare kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Du kan välja om du vill ha möte med oss på skolan eller online.


Lerum

Annika Gilljam
Speciallärare
E-post annika.gilljam@abfvux.se


Odinsskolan

Natalia Zastenker – SFI (svenska för invandrare)
Telefon: 076-321 88 77
E-post: natalia.zastenker@abfvux.se

Helen Deragården – SFI (svenska för invandrare)
Telefon: 0730-516493
E-post: helen.deragården@abfvux.se

Birgitta Meyer – GRUV/GY (grundskola och gymnasium)
Telefon: 076-030 63 64
E-post: birgitta.meyer@abfvux.se


Stampen

Ulla Wickenberg – yrkesprogram och SFI
Telefon: 076-833 30 44
E-post: ulla.wickenberg@abfvux.se