Du är här:

Yrkesutbildningar

Rakaste vägen till jobb går via ABF Vux yrkesutbildningar. Här kombinerar vi ett antal fristående kurser som gör dig som klippt och skuren för att arbeta inom en viss bransch. Praktik ingår för att du ska ha den rätta erfarenheten redan när du går ut skolan.

Finns ditt drömyrke bland våra färdiga yrkesutbildningar? Gå in under varje utbildning för att läsa om vilka vägar du kan ta.

Flexibla möjligheter i dina studier

ABF Vux yrkesutbildningar är anpassade efter din studienivå, i kombination med sfi/sas grund, på gymnasienivå, som lärling, eller som flexibelt lärandet.

Studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.

Validering

Om du har jobbat några år i branschen och vill validera dina kunskaper, kan du läsa upp din kompetens genom en valideringskurs.