Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Vi erbjuder grundläggande vuxenutbildning i Göteborg och Jönköping. Utbildningen motsvarar grundskolan från skolår 1 till 9 och vänder sig till dig som saknar grundskolekompetens eller som vill repetera ett eller flera ämnen inför studier på gymnasienivå. På ABF Vux har vi engagerade lärare, trevlig studiemiljö och en fantastisk klassgemenskap. Dessutom ger vi dig möjligheten att kombinera kurser i grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasienivå.

Grundskolekompetens innebär slutbetyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.
Hos oss får du en bra grund att stå på.

Välj om du vill läsa grundskolekompetens i Göteborg eller Jönköping.