Du är här:

ABF Vux yrkeshögskola i Göteborg

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens.

Gemensamt för alla yrkeshögskoleutbildningar är att de är avgiftsfria och berättigar till studiemedel. Du betalar bara för litteratur och studiematerial. På de flesta yrkesutbildningar varvas teori med praktikperioder hos olika arbetsgivare, så kallad LIA – Lärande i arbete. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

Ny utbildning Design av digital didaktik med kursstart  28 februari 2022, är en kortare kurs på 16 veckor (en termin)

Vår distansutbildning Design av digital didaktik riktar sig till dig som arbetar som pedagog eller lärare inom skolväsendet. Läs mer här om den.

En yrkeshögskoleutbildning genom ABF Vux ger dig en kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Välkommen till ABF Vux Yrkeshögskola!