Du är här:

Vill du få ut ett enstaka betyg efter avslutad kurs?

Vänd dig till läraren eller studieservice på skolan så hjälper dom dig.

Vill du ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare, klicka här kontaktuppgifter.

OBS!
Skolverket har förlängt tiden för utfärdande av slutbetyg fram tom år 2025.
Och även ändrat sista kompletteringsdag till antagningen.se tom 5 juli.

From 1 juli 2021 gäller andra förutsättningar för att uppnå grundläggande behörighet. Då krävs att även att man läst svenska/svenska som andra språk 03 och engelska 06.
Om du redan har ett slutbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 så gäller även de skärpta kraven och ytterligare kurs kompletteringar av dig.

För att slutbetyg även fortsatt skall ge behörighet till utbildning inom Universitet/högskola eller yrkeshögskolan skall äldre bestämmelser om sådan behörighet gälla för den som senast 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och uppnår grundläggande behörighet.
För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du minst ha ett betyg med den gamla betygskalan ( MVG, VG, eller IG)

Tänk på att du själv måste kontakta Studievägledare för att göra en betygsplanering och begära att ditt slutbetyg, gymnasieexamen skall utfärdas.

För mer information:
Om du är i studier: kontakta skolans studie- och yrkesvägledare, syvabf-odin@arbvux.goteborg.se

Om du inte är i studier: kontakta Vuxenutbildningens expedition, vuxinfo@arbvux.goteborg.se