Du är här:

Beställning av betygsdokument eller intyg inom kommunal vuxenutbildning.

När du vill beställa ett pappersbetyg från en avslutad kurs eller utbildning väljer du den ort du har studerat på nedan och följer instruktionerna.

Notera att vi har skolor och utbildningar på flera orter i Sverige samt distansutbildning.
Beställa betyg ifrån: (klicka på den ort du studerar)

Göteborg
Lerum

Om du läser på distans från annan ort än Göteborg, klicka här.

Vill du ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare, klicka här kontaktuppgifter.

OBS!
Skolverket har förlängt tiden för utfärdande av slutbetyg fram tom år 2025.
Och även ändrat sista kompletteringsdag till antagningen.se tom 5 juli.

From 1 juli 2021 gäller andra förutsättningar för att uppnå grundläggande behörighet. Då krävs att även att man läst svenska/svenska som andra språk 03 och engelska 06.
Om du redan har ett slutbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 så gäller även de skärpta kraven och ytterligare kurs kompletteringar av dig.

För att slutbetyg även fortsatt skall ge behörighet till utbildning inom Universitet/högskola eller yrkeshögskolan skall äldre bestämmelser om sådan behörighet gälla för den som senast 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och uppnår grundläggande behörighet.
För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du minst ha ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, eller IG)