Du är här:

Malin Nilsson – Sfi-lärare

Malin har arbetat som sfi-lärare sedan 2013 och arbetar idag med sfi-kurs b på studieväg 1 där hon hjälper människor som inte är vana studenter att lära sig svenska.

Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb?

Jag tycker om den kreativa och sociala sidan med jobbet. Att planera och lägga upp undervisningen så att den är utmanande och givande för eleverna, att hitta nya vägar och metoder. Att pröva, anpassa och ändra och sedan se att det leder till lärande, det är det roligaste. Och mötet i klassrummet, att vi kan skratta tillsammans alltihopa, jag och eleverna. Det är jättefint.

Vad tycker du är bästa med att arbeta på ABF Vux?

Jag uppskattar att vi som SFI-anordnare kan erbjuda eleverna studier i grupper som är väl anpassade efter elevernas studiebakgrund och nivå. Det betyder att vi kan undvika att blanda studievägar och kurser i högsta möjliga mån. Kvalitén på undervisningen blir bättre för eleverna, och mitt jobb blir roligare att utföra.

Vill du också jobba hos oss? Klicka in här och se vad vi söker just nu.