Du är här:

Studiehandledare på modersmål
– en mångsidig yrkesroll

Vill du stötta elever som kommer nya till Sverige? Kan du arabiska, dari, somaliska, tigrinja eller något annat språk? Då är detta utbildningen för dig!

Studiehandledare på modersmål är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta i skolan. Genom utbildningen får du kunskaper om pedagogik och IKT, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Efter utbildningen kan du handleda nyanlända elever inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du får också en viktig roll som länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan personal i skolan.

Efter utbildningen kan du jobba som studiehandledare, elevassistent, lärarassistent, studiekartläggare eller modersmålsstödjare.

Behovet har ökat i takt med att fler nyanlända barn och vuxna kommer till Sverige och möter svensk skola. Studiehandledning på modersmål har visat sig vara en av de mest framgångsrika insatserna för ett lyckat mottagande – och nu finns det statliga krav på skolor att erbjuda studiehandledning för de elever som behöver.

Studiehandledare på modersmål ger examensbevis och berättigar till studiestöd från CSN. Du undervisas av engagerade pedagoger med stor erfarenhet av skola, pedagogik och språkutveckling.
Genom Lärande i arbete (LIA) får du möjlighet att praktisera din nya yrkesroll i skolan och knyta kontakter med arbetsgivare.

Utbildningen kan läsas både som bunden på helfart i Göteborg (1år) eller som distans på halvfart (2 år).

Fakta – Studiehandledare på modersmål

Ansökningsperiod: Avslutad.
Kursstart:

Omfattning och studietakt: 200 YH-poäng, helfart bunden (1 år) eller halvfart distans (2 år)
Kurser som ingår:
Studiehandledning i skolorganisationen (30 poäng)
LIA i lärarlag (10 poäng)
Mottagande av nyanlända elever och handledning i olika skolformer (30 poäng)
Språk och lärande (40 poäng)
Färdigheter i samspelet med eleven (40 poäng)
LIA i studiehandledningsrollen (30 poäng)
Examensarbete (20 poäng)
Examen efter avslutad utbildning: Studiehandledare, elevassistent, lärarassistent, studiekartläggare eller modersmålsstödjare.
Studieort: ABF Vux, Göteborg (helfart) eller distans (halvfart)
Förkunskaper och webbansökan: Se Ansökan och behörighet
Har du frågor?
1. Vi har samlat de vanligaste frågor vi får under ansökningsperioden. Se Vanliga frågor & svar
2. Mejla till yh.gbg@abfvux.se

Kursbeskrivning i pdf >

Zebib Teages är nyexaminerad studiehandledare på modersmål. Nu jobbar hon inom vuxenutbildningen. Läs mer >