Du är här:

Barnskötare

Är du intresserad av att arbeta som barnskötare? Då är det här utbildningen för dig. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

Barn och fritid är ett yrkesprogram som ger kunskaper och färdigheter för ett arbete med barn. Under din utbildningsperiod får du kunskaper inom många olika områden vilket ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom pedagogiska verksamheter så som till exempel förskola.

Kännetecknande för pedagogiska verksamheter är samverkan, samarbete och kommunikation.
Vikten av etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen liksom färdigheter som rör sociala och kulturella frågor samt demokratiska värden. Under din utbildning får du också arbeta med frågor som rör fysisk, psykisk och social hälsa.

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) och omfattar delar av kurser. Under praktiken förväntas du följa din handledares tider.
Efter avslutad utbildning kan du få jobba inom barnomsorg eller som personlig assistent.

Fakta – Barnskötare

Kursstart: Antagning via Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad
Ansök via: Göteborgs Stad
Kurslängd: ca 1,5 år, heltid
Kursbeskrivning: Barnskötare (Pdf. Öppnas i nytt fönster).
Förkunskaper: För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Ort: Göteborg
Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.
Har du frågor?
Skicka dem till oss via vårt kontaktformulär