Du är här:

Gör skillnad tillsammans med oss
– bli vår framtida medarbetare

Vi på ABF Vux finns till för våra deltagare. Våra utbildningar ska leda till arbete, vidare studier och ett aktivare samhällsliv. För att lyckas samverkar vi med arbetsgivare och andra aktörer, och vi följer samhällsutvecklingen noga när vi skapar våra utbildningar. Det är så vi skapar samhällsnytta – och som medarbetare är du en viktig del i det arbetet.

Vi är en lärande organisation som utbyter kunskap och erfarenheter med varandra. Vi vill se dig utvecklas under din tid hos oss. Vi ger dig som medarbetare möjligheter att utveckla kompetenser som är hållbara över tid.

Att du trivs på din arbetsplats och att du har en god hälsa är viktigt hos oss på ABF Vux. Alla medarbetare är lika viktiga och bidrar till att vi når ett gott resultat.

Vi har inga utdelningskrav från våra ägare utan vårt överskott återinvesteras i utveckling av verksamheten. Tillsammans jobbar vi för en sund ekonomi med målet att vara det bästa utbildningsföretaget och den bästa arbetsplatsen.

Vi lever vår värdegrund och följer våra gemensamt framtagna policydokument. Diskriminering, särbehandling och kränkning tolererar vi inte.

Förhållningssätt och ledord

Vi agerar utifrån ett gemensamt förhållningssätt för att nå våra gemensamma mål. Det innebär att våra medarbetare är trygga och delaktiga i att vi:

  • är nyfikna – vi tar reda på och grundar beslut på fakta. Vi brinner för utveckling!
  • finns till för våra deltagare – vi är engagerade i våra uppdrag och tar ansvar för att hitta lösningar.
  • samarbetar – vi delar med oss av tankar, idéer och förslag och lyfter blicken. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tolkar positivt och generöst.

Historia

Vi kan utbildning. Faktum är att ABF var med och formade vuxenutbildningen i Sverige. 1997 grundade ABF Göteborg vårt bolag ABF Vux för att kunna erbjuda formell vuxenutbildning. Idag erbjuder vi fristående kurser, sfi, yrkesutbildningar, omställningstjänster och många andra aktiviteter som möjliggör vidare studier eller anställning för våra deltagare.