Du är här:

Barnskötare med språkstöd

Är du intresserad av att arbeta som barnskötare? Utbildningen passar dig som vill studera på heltid och läsa sfi eller svenska som andraspråk samtidigt som du läser gymnasiekurser inom barn och fritid. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Barnskötare med språkstöd är ett yrkesprogram som ger kunskaper och färdigheter för ett arbete med barn. Under din utbildningsperiod får du kunskaper inom många olika områden vilket ger dig färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom pedagogiska verksamheter så som till exempel förskola.

Kännetecknande för pedagogiska verksamheter är samverkan, samarbete och kommunikation.
Vikten av etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen liksom färdigheter som rör sociala och kulturella frågor samt demokratiska värden. Under din utbildning får du också arbeta med frågor som rör fysisk, psykisk och social hälsa.

Urval till utbildningen sker genom personliga intervjuer, där man ser till förutsättningarna för en studieväg inom Sfi och där språkutbildningen tidigt integreras med yrkesämnen. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och omfattar delar av kurser. Under praktiken förväntas du följa din handledares tider.
Barnskötare-yrkesutbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta på en förskola.

Fakta – Barnskötare med språkstöd

Ansökningsperiod: Antagning via Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad
Ansök via: Göteborgs Stad
Urval: Personlig intervju av ABF Vux
Kurslängd:
Ca 2 år, heltid
Kursbeskrivning: Barnskötare med språkstöd (pdf, öppnas i nytt fönster)
Förkunskaper: SFI C- godkänd. Samt personlig lämplighet och förutsättningar för studier inom området.
Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.
Ort: Göteborg
Har du frågor?
Skicka dem till oss via vårt kontaktformulär