Du är här:

Kollegorna på ABF Vux

Abdullahi hjälper eleverna att knäcka läskoden

Abdullahi Hassan arbetar som modersmålsstödjare på ABF Vux. Det innebär att han stöttar elever på deras eget språk.
– Det var en vän som tipsade mig om att ABF Vux sökte modersmålsstödjare i somaliska, berättar han. Det är två år sedan nu. Sedan dess har jag arbetat med att handleda de somaliska eleverna på skolan.

Abduallahi vet vad det innebar att läsa sfi och svenska som andraspråk.
– Ja, jag läste själv sfi när jag kom till Sverige. Det gick ganska lätt för mig. Jag hade redan en gymnasieutbildning från Somalia och var dessutom ganska ung, bara 21 år. Flera av mina elever har det svårare, eftersom de är äldre och saknar utbildning. Skolsystemet i Somalia har fungerat dåligt sedan inbördeskriget bröt ut i början av 1990-talet.

Abdullahis elever uppskattar att de får en andra chans i Sverige. Särskilt de yngre eleverna ser vuxenutbildningen i Sverige som en fantastisk möjlighet.
– Nu får de ju äntligen gå i skolan och lära sig läsa och skriva. Det öppnar förstås nya dörrar, både i vardagen och i yrkeslivet. De kan söka ett jobb, betala räkningar och boka tid hos läkaren utan tolk. De som är föräldrar kan följa sina barns skolarbete och blir inte lika stressade när läraren kallar till föräldramöte eller utvecklingssamtal. Eleverna blir mer självständiga och mindre beroende av hjälp från andra.

I år arbetar Abdullahi med en elevgrupp som inte kan läsa och skriva, varken på svenska eller somaliska. Han samarbetar tätt med en svensklärare.
– Vi har delat upp dagarna mellan oss, säger han. Jag träffar eleverna på eftermiddagen, och min svenska kollega Charlotta träffar dem på förmiddagen. En gång i veckan har vi ett gemensamt undervisningspass när vi är tillsammans i klassrummet. Under mina lektioner får eleverna lära sig att läsa på somaliska. Forskning visar nämligen att läsinlärningen går snabbare när man lär sig på sitt modersmål. Elever som har knäckt läskoden kan lättare överföra den kunskapen också till andra språk.

För den som inte har gått i skola kan steget in i ett sfi-klassrum vara stort.
– Mina elever har kanske aldrig varit i en skola förut. De vet inte vad som förväntas av dem. Men även för dem som faktiskt har studerat är det mycket som är nytt. I den somaliska skolan är det bara läraren som pratar. Eleverna ska kopiera, och proven går ut på att skriva exakt det som läraren har sagt. I Sverige ska man svara med ”egna ord”. Man ska diskutera sig fram till olika lösningar tillsammans med andra elever, och ibland finns det mer än ett svar som är rätt.

Så vilket råd brukar Abdullahi ge till sina elever?
– Vi pratar en del om vad det innebär att studera som vuxen. I Somalia finns det egentligen inte någon vuxenutbildning, bara några enstaka kurser i engelska, data och matematik. Och så säger jag att de ska bygga upp sitt ordförråd, särskilt verb och substantiv. Många elever har lärt sig fraser utan att analysera vad orden betyder. De kan säga ”Jag bor i Angered”, men de vet inte vad ”bor” betyder.