Du är här:

Förmåner och villkor hos oss

Fler semesterdagar

Utöver lagstadgad semester får du fem extra semesterdagar – alltså 30 dagar per år. Varje semesterdag är värd 5,4% av månadslönen.

Flexibel arbetstid

Behöver du lämna på förskolan? Eller vill du träna en timme på morgonen? De flesta tjänster hos oss har ett flexibelt arbetstidsavtal. Arbetstiden är 40 timmar per vecka, men hos oss kan du utföra arbetet på ett flexibelt sätt, på tid och plats som fungerar bäst för dig.

Friskvård

Din hälsa är viktig för oss på ABF Vux. Som anställd har du ett friskvårdsbidrag på 2.000 kronor per år. Vi ordnar även trivselaktiviteter och deltar i motionslopp. Vi har också avtal med företagshälsovård, Alna och Falck Health Care.

Kompetensutveckling

Vi ser kompetensutveckling som en ständigt pågående process. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser hos oss är utvecklingsarbete, handledning, nätverk, auskultation, interna och externa seminarier, arbetsrotation, studiebesök, litteraturstudier och annan utbildning.

Pension och försäkringar

Som medarbetare är du ansluten till tjänstepensionen ITP där ålders- och sjukpension ingår. Du har även en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt en tjänstereseförsäkring.

Kollektivavtal och facklig samverkan

Vår arbetsgivarorganisation är Idea och våra fackliga parter är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Kommunal. Utöver det centrala kollektivavtalet finns lokala avtal. Vi uppfyller lagkrav och kollektivavtal samt följer rekommendationer från olika parter för att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Vi samverkar med fackliga parter enligt en tydlig mötesstruktur.

Sök lediga jobb

Under Lediga jobb kan du läsa om våra lediga tjänster som är aktuella just nu eller skicka in en spontanansökan.