Du är här:

Lärling Hotell

Nu finns det möjlighet för dig som fyllt 20 år att gå en lärlingsutbildning. Det unika med en lärlingsutbildning är att större delen av utbildningen får du på en arbetsplats, minst 70 %. Den kompletterande teorin som du behöver, läser du i skolan tillsammans med en yrkeslärare. Utbildningen är oftast på heltid och cirka 40 veckor.
Vi formar lärlingsutbildningen efter dig som individ och anpassar även utbildningen mot din lärlingsplats.
Efter avslutad utbildning har du goda chanser att få arbete i branschen.

Kursstart: För att se när en utbildning startar se: Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad
Ansök via: Göteborgs Stad
Studievägledning: Göteborgs stad
Omfattning: 800 poäng
Kurslängd:
ca 40 veckor
Förkunskaper: Godkänt betyg i sfi C.
Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.
Ort:
 Göteborg

Har du frågor?
Kontakta Monica Bergqvist, telefon: 0733-91 44 46,e-post: monica.bergqvist@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >