Du är här:

 

Kurskod    Ämne
BIOBIO01 Biologi 1
BIOBIO02 Biologi 2
CADCAD01 CAD 1
DAODAT01a Datorteknik 1a
ENGENG05 Engelska 5
ENGENG06 Engelska 6
ENGENG07 Engelska 7
FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande
FIOFIO01 Filosofi 1
MODFRA04 Franska steg 4
MODFRA05 Franska steg 5
FYSFYS01a Fysik 1a
FYSFYS02 Fysik 2
FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1
GEOGEO01 Geografi 1
GRNENGA Grundläggande Engelska – Nationell delkurs 1
GRNENGB Grundläggande Engelska – Nationell delkurs 2
GRNENGC Grundläggande Engelska – Nationell delkurs 3
GRNENGD Grundläggande Engelska – Nationell delkurs 4
GRNMATA Grundläggande Matematik – Nationell delkurs 1
GRNMATB Grundläggande Matematik – Nationell delkurs 2
GRNMATC Grundläggande Matematik – Nationell delkurs 3
GRNMATD Grundläggande Matematik – Nationell delkurs 4
GRNSVAA Grundläggande Svenska som andraspråk – Nationell delkurs 1
GRNSVAB Grundläggande Svenska som andraspråk – Nationell delkurs 2
GRNSVAC Grundläggande Svenska som andraspråk – Nationell delkurs 3
GRNSVAD Grundläggande Svenska som andraspråk – Nationell delkurs 4
GYARTE Gymnasiearbete teknikprogrammet, vid efterfrågan
GYARHU Gymnasiearbete humanistiska programmet, vid efterfrågan
GYAREK Gymnasiearbete ekonomiprogrammet, vid efterfrågan
GYARNA Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet
GYARSA Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet
HISHIS01a1 Historia 1a1
HISHIS01a2 Historia 1a2
HISHIS01b Historia 1b
HISHIS02a Historia 2a
HISHIS03 Historia 3
INFINF01 Information och kommunikation 1
KEMKEM01 Kemi 1
KEMKEM02 Kemi 2
LEDLED0 Ledarskap och organisation
MATMAT01a Matematik 1a
MATMAT01b Matematik 1b
MATMAT01c Matematik 1c
MATMAT02a Matematik 2a
MATMAT02b Matematik 2b
MATMAT02c Matematik 2c
MATMAT03b Matematik 3b
MATMAT03c Matematik 3c
MATMAT04 Matematik 4
MATMAT05 Matematik 5
MODSPA01 Moderna språk 1 inom spanska
MODSPA02 Moderna språk 2 inom spanska
MODSPA03 Moderna språk 3 inom spanska
MODSPA04 Moderna språk 4 inom spanska
MODSPA05 Moderna språk 5 inom spanska
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1
NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a2
NAKNAK01b Naturkunskap 1b
NAKNAK02 Naturkunskap 2
PEDKOU0 Kommunikation
INFPRG0 Programhantering
PRRPRR01 Programmering 1
PSKPSY01 Psykologi 1
PSKPSY02a Psykologi 2a
RELREL01 Religionskunskap 1
RELREL02 Religionskunskap 2
SVERET0 Retorik
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2
SAMSAM01b Samhällskunskap 1b
SAMSAM02 Samhällskunskap 2
SAMSAM03 Samhällskunskap 3
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1
SVASVA02 Svenska som andraspråk 2
SVASVA03 Svenska som andraspråk 3
SVESVE01 Svenska 1
SVESVE02 Svenska 2
SVESVE03 Svenska 3
TEKTEK01 Teknik 1
MODDEU04 Tyska steg 4
WEBWEU01 Webbutveckling 1
WEBWEU02 Webbutveckling 2